Úvod

Firma FALCON CZECH s.r.o. je tradičním dodavatelem chladicích emulzí pro třískové obrábění kovů, zajišťující plynulý chod obroben. Všechny chladicí kapaliny dodáváme v kvalitě “ PREMIUM “ které poskytují zákazníkům plně aditivované produkty zajišťující bezproblémový provoz, maximální životnost produktu a maximální ohleduplnost k ochraně zdraví pracovníků a životnímu prostředí.